Cor

MUDr. Zdeňka Vodičková, praktický lékař pro dospělé

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

OrdinacePřístrojové vybavení:
EKG
Tlakový Holter
CRP test
TOKS (Test okultního krvácení do stolice)
INR diagnostika
Glukometr
Uricult

EKG - ELEKTROKARDIOGRAFIE


Co je to EKG?

EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce.

Důvody k vyšetření

EKG nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce. K vyšetření přistupujeme například před operací nebo v rámci preventivních prohlídek,při náhlých změnách zdravotního stavu nebo při podezření na akutní srdeční onemocnění.

Průběh vyšetření

K vyšetření není nutno přistupovat s obavami. Není nepříjemné, ani nebolí. Provádíme ho vleže na vyšetřovacím lůžku. Na začátku budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, kotníky a zápěstí.
Tato místa budou před přiložením snímacích elektrod navlhčena speciálním gelem nebo vodou (pro zajištění vodivosti). Poté proběhne vlastní vyšetření s posouzením a hodnocením výsledku a doporučením dalšího postupu.


CRP test – C REAKTIVNÍ PROTEIN


Co je to?

Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu.
Vyšetření CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích západního světa a to od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště.
Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko pružnější.

Důvody k vyšetření

Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky.

Průběh vyšetření

Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut.

TOKS


Co je to?

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny pojišťovny od 50-ti let každé dva roky, nebo lze absolvovat jednorázovou kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva). Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření

Během preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě před i po provedení testu.Po vykonání testu nutné přinést do 24 hodin, tzn. provedete-li v pondělí, do úterý nutné dodat zpět.

INR diagnostika (COAGUCHEK)


Co je INR?

INR se používá k monitorování léčby léky jako je Warfarin. Mezinárodní označení pro tyto testy je INR (International Normalized Ratio).

Podávání léku Warfarin musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně.

Důvody k vyšetření

Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní hladiny léku, je INR prováděno častěji. Po nastavení stabilní hladiny pak obvykle v intervalu 4 týdnů.

Průběh vyšetření

Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek a navrhne další léčbu Warfarinem.

Glukometr


Co je to?

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.

Důvody k vyšetření

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření

Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Vpich je povrchní a skoro nebolí, podobá se spíš malému štípnutí. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek.


© 2012 - 2023 SOFTWARE SERVIS